☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Ostrowiec Świętokrzyski
Grafika zawierająca herb PUP Ostrowiec Świętokrzyski

Niedziela 16.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

naglowek pup

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celach wynikających z ustawy z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3-go Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
  2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a od 25 maja 2018 roku- Inspektor Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się nr tel. 41 2654066 oraz adres e-mail: iodo@pup.ostrowiec.pl.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiazana/zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie np. odmowa rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, a także brak możliwości współpracy w zakresie oferowanych przez urząd form wsparcia skutkujące brakiem możliwości finansowania usług i instrumentów rynku pracy; bądź niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w celu realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy określonych przepisami prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione między innymi: komornikom sądowym, policji, prokuraturze, jednostkom Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkim Urzędom Pracy oraz na Pani/Pana prośbę: Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej, zakładom pracy, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych itp. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktami prawnymi wewnętrznego kierowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.
Wytworzył:
Udostępnił:
Daniel Trąbiński
(2018-05-25 11:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Daniel Trąbiński
(2018-05-25 11:57:57)
 
 
liczba odwiedzin: 401104

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X