EURES

 

 

EURES

 

 

Z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej publiczne służby zatrudnienia w Polsce stały się członkiem europejskich służb zatrudnienia EURES.

EURES jest programem międzynarodowego pośrednictwa pracy. Ma na celu umożliwienie poszukiwania pracy poza terenem własnego kraju, ułatwienie swobodnego przepływu informacji dotyczących miejsc pracy w Europie. Sieć EURES obejmuje państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w skład którego wchodzą państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria.

 

Z usług systemu EURES korzystać mogą:

- obywatele polscy poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,

- cudzoziemcy poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- pracodawcy polscy zainteresowani zatrudnieniem zagranicznych pracowników,

- pracodawcy zagraniczni zainteresowani zatrudnieniem polskich pracowników.

 

Usługi EURES polegają między innymi na:

- udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,

- udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

- informowaniu o sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

- inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

W Powiatowym  Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św.można uzyskać informacje dotyczące ofert pracy za granicą. Przekazujemy też adresy internetowe, które mogą pomóc w zdobywaniu informacji.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św. tworzona jest baza danych osób zainteresowanych podjęciem pracy w krajach EOG. Osoby deklarujące chęć wyjazdu do pracy za granicę mogą składać stosowne kwestionariusze u pośrednika pracy
EURES pok. nr 9. Kontakt telefoniczny pod numerem  41 265 42 08 w. 263

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuba Piotr
(2005-04-19 09:10:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2015-02-24 10:31:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki