Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
 

Funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres ESP Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: 
/PUPOSTROWIEC/SkrytkaESP

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP, które umożliwią podpisanie przesyłanego dokumentu.

Jak złożyć wniosek/ pismo/ podanie do Urzędu drogą elektroniczną przez ePUAP?:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza PUP

Do pisma ogólnego można dołączyć załączniki. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione po wysłaniu dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy, wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wytworzył:
Dariusz Gałęzia
Udostępnił:
Gałęzia Dariusz
(2006-05-12 07:37:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2022-01-13 12:19:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki