Rejestry

Powiatowy Urząd pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy, który stanowi elektroniczny zbiór danych o bezrobotnych i poszukujących pracy, uzyskanych w trakcie rejestracji oraz w trakcie posiadania statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy, w tym w szczególności danych dotyczących proponowanych i udzielanych form pomocy określonej w ustawie, pozbawienia posiadanego statusu oraz przyczyn tego pozbawienia. Elektroniczna postać rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy nie wyłącza utrwalania wybranych danych i dokumentów w postaci papierowej, w szczególności własnoręcznie podpisanych oświadczeń, składanych przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie rejestracji oraz przez osoby zarejestrowane w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie pozostawania w rejestrze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299)

Akta tematycznie jednorodne z różnych komórek organizacyjnych podlegają klasyfikacji i przechowywaniu zgodnie z zasadami zawartymi w rzeczowym wykazie akt i instrukcji kancelaryjnej Stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej.

Wytworzył:
Kamila Dondalska
Udostępnił:
Dondalska Kamila
(2003-06-27 13:27:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Iwan Ilona
(2021-08-03 12:14:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki