Definicja i zasady pośrednictwa

 

Pośrednictwo Pracy

polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Do zadań Pośrednictwa Pracy należy:

 • Rozpoznawanie lokalnego rynku pracy,
 • Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania odpowiedniej kadry,
 • Prowadzenie banku ofert pracy,
 • Umożliwienie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • Badanie oczekiwań pracodawców w zakresie korzystania z usług urzędów pracy,
 • Kierowanie do pracy kandydatów spełniających kryteria pracodawców określone w oferowanych miejscach pracy.

Pośrednictwo Pracy charakteryzuje się:

 • dostępnością usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 • dobrowolnością - oznaczającą wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,
 • równością - oznaczającą obowiązek udzielania pomocy w znalezieniu zatrudnienia wszystkim poszukującym pracy,
 • jawnością - oznaczającą, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wiadomości poszukujących pracy.

Pośrednictwo Pracy świadczy swoje usługi na rzecz osób bezrobotnych poszukując dla nich odpowiedniego zatrudnienia, będą też kojarząc ich z ofertami pracy, które zgłaszają pracodawcy oraz na rzecz pracodawców pozyskując na zgłoszone przez nich wolne miejsca pracy odpowiednich pracowników.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy może wybrać sobie formę realizacji oferty poprzez:

 • pośrednictwo zamknięte - informacja o ofercie dostępna jest dla ogółu bezrobotnych - cechą charakterystyczną jest to, że nazwa firmy i jej adres nie jest dostępny. To pośrednik przeprowadza wstępną selekcję kandydatów.
 • pośrednictwo otwarte - pełna informacja o ofercie pracy dostępna jest dla ogółu bezrobotnych - cechą charakterystyczną jest to, że pośrednik profesjonalnie opracowuje uzgodnioną z pracodawcą treść oferty pracy i umieszcza ją w gablocie ogłoszeń.       To pracodawca dokonuje selekcji kandydatów.
 • pośrednictwo szybkie - wykorzystywane w przypadków potrzeby zatrudnienia pracownika "od zaraz". Ta forma realizacji oferty polega na szybkim doborze i selekcji kandydatów do zatrudnienia i powiadamianiu ich telefonicznie o ofercie pracy podając również uzgodniony z pracodawcą sposób kontaktu z nim.
 • giełdy pracy - polegają na organizowaniu spotkań z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy. Spotkania te mogą odbywać się w siedzibie urzędu lub pracodawcy.

  

Jeżeli szukasz pracowników do swojej firmy skorzystaj z usług Pośrednictwa Pracy.

 Aby zgłosić ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy wystarczy skontaktować się z pośrednikiem osobiście /P.U.P. Ostrowiec Św., Al. 3 Maja 36 pok. nr 17/, telefonicznie /41 265 42 08 wew. 251/ , faxem /41 263 33 40/, pocztą elektroniczną / kios@praca.gov.pl/

Dodatkowe informacje:
PUP Ostrowiec Św. Al. 3 Maja 36 pok. nr 17 tel. 0 41 265 42 08 wew. 251

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuba Piotr
(2005-04-19 09:08:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2015-05-11 13:17:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki