Udostępnianie danych z rejestrów

Dane zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych, udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wytworzył:
Kamila Dondalska
Udostępnił:
Dondalska Kamila
(2003-06-27 13:33:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2019-02-12 13:52:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki