Informacje ogólne

Elektroniczna Rejestracja Bezrobotnego

więcej informacji na stronie: ostrowiec.praca.gov.pl

------------------------------

Informacja dotycząca korespondencji

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Jeżeli w piśmie jest brak wskazanego adresu i nie ma możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawi się bez rozpatrzenia.

---------------------------------------

Język migowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św.

 

więcej

---------------------------------------  

ESP ePUAP
Funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wytworzył:
Udostępnił:
Dondalska Kamila
(2003-06-26 09:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2019-02-12 10:23:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki