Rejestracja elektroniczna

W celu elektronicznej rejestracji niezbędne jest wypełnienia formularza ‘Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)’

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=26070#/rejestracja/ankieta

W pierwszym kroku należy wypełnić ankietę na podstawie której ustalony zostanie status osoby na rynku pracy.

Następnie należy wybrać jedną z opcji:

Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Po wprowadzeniu danych system wyznacza termin stawiennictwa w tutejszym Urzędzie, który jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych. Rejestracja zostanie dokonana po osobistym zgłoszeniu się na wizytę, na którą należy dostarczyć niezbędne dokumenty.

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Procedury załatwiania spraw, zasady,  zakres i warunki świadczenia usług określa regulamin portalu praca.gov.pl

Instrukcja rejestracji - https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html

Wytworzył:
Udostępnił:
Trąbiński Daniel
(2015-11-23 10:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2015-11-23 10:52:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki