Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na warunkach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 588).

Wniosek PSZ-OPWPC:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=26070#/inneSprawy/listaDokumentow?kod=PSZ-OPWPC&dest=EURZAD

Formularz wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Procedury załatwiania spraw, zasady,  zakres i warunki świadczenia usług określa regulamin portalu praca.gov.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Trąbiński Daniel
(2015-11-23 11:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Trąbiński Daniel
(2015-11-23 11:06:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki